image_pdfimage_print

Mediacje

Oferuję Państwu szeroki zakres profesjonalnych usług, wśród których znajdują się mediacje, które prowadzone – z moim pełnym udziałem – obejmują sferę rodzinną, małżeńską oraz płaszczyznę rodzic-dziecko czy pracownik-pracodawca. W sytuacjach kryzysowych warto skorzystać z doświadczenia psychologa-mediatora, który, jako osoba bezstronna, doprowadzi do rozwiązania konfliktu i oczekiwanego konsensusu.
~ Joanna Skrok

ela poznanska_mediator_sadowy_small

ELŻBIETA POZNAŃSKA – MEDIATOR SĄDOWY

joanna skrok_new_psycholog

JOANNA SKROK – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, DIAGNOSTA

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą, której zadaniem jest zarządzanie powstałym konfliktem w danym środowisku – w rodzinie, pracy, pomiędzy sąsiadami bądź w biznesie – między kontrahentami. Jest to osoba bezstronna, neutralna zarówno co do stron jak i przedmiotu mediacji, pozostająca pomiędzy stronami konfliktu – bez względu na wynik końcowy mediacji.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktu czy sporu, w której pośredniczy bezstronna osoba trzecia – mediator. Jest on odpowiedzialny za wzajemną komunikację stron konfliktu oraz precyzyjne określenie ich interesów. Pomaga skłóconym stronom w znalezieniu konsensusu i zakończeniu konfliktu.

Jestem mediatorem w wielu sprawach, które na pozór są niemożliwe do pozytywnego rozwiązania. Moje doświadczenie pozwala mi na rzetelną ocenę problemu, a następnie pomoc w jego rozwiązaniu.

psycholog-warszawa-mediacje

Mediacje

Mediacja,  jak pokazuje moje doświadczenie zawodowe – realizowana jest w następujących sytuacjach:

sporach rodzinnych pomiędzy członkami rodziny bliższej i dalszej, jej pokoleniami, sporach pomiędzy małżonkami, również w trakcie rozwodu– m.in. podział majątku;

rozwód rodziców – mediator w tym konflikcie reprezentuje niezależne dobro dziecka, które traktowane jest jako cel nadrzędny konfliktu. Pomaga on w porozumieniu się rodziców w sprawach takich, jak: podział obowiązków, umowy alimentacyjne czy spotkania (w sytuacji rozwodu bądź separacji);

konfliktu dziecko / nastolatek a otoczenie społeczne, szkoła, rodzina i rodzeństwo – w przypadku przewinienia małoletniego dziecka wobec osób trzecich, mediator wspiera niezależne strony konfliktu;

konfliktu na płaszczyźnie rodzic – nastolatek – mediator ma za zadanie wyrównanie poziomu emocji i stresu w danej rodzinie. Mediacje na tej płaszczyźnie są częste we współczesnym świecie, a ich podstawowym zadaniem jest rozwiązanie bądź złagodzenie tarć i wybuchów emocjonalnych w rodzinie;

kryzysu małżeńskiego/partnerskiego – zadaniem mediatora jest rozwiązaniu powstałych konfliktów małżonków bądź partnerów w trudnych, znaczących i kluczowych dla nich sprawach; mediacja pozwala na otwarcie się pary na nowe rozwiązania, jakich wcześniej nie brała pod uwagę. Mediacja w sporze pomiędzy małżonkami nie jest i nie zastępuje terapii małżeńskiej;

mediacje pracownicze – mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązania w celu zażegnania konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zespole pracowników lub też pomiędzy przełożonym i pracownikiem,i przywrócenia właściwych, akceptowalnych przez strony relacji. Również renegocjowanie lub rozwiązanie umowy o pracę;

spory zbiorowe z pracownikami;

mediacje gospodarcze – pomiędzy kontrahentami. Mediacje gospodarcze obejmują biznesy i spory pomiędzy firmami, często zastępując postępowanie sądowe;

spory z instytucjami finansowymi, mediacje w sporach sąsiedzkich.

psycholog-mediator

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna ma na celu rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowę więzi między jej członkami. To podejście terapeutyczne koncentruje się na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów jego pokonania. W tym celu w spotkaniach terapeutycznych uczestniczą rodzice, dzieci i psycholog rodzinny pełniący rolę terapeuty prowadzącego. Terapia przyjmuje postać rozmowy, najczęściej ukierunkowanej na trudności we wzajemnych relacjach.

Wskazania do rozpoczęcia terapii rodzinnej

W każdej rodzinie zdarzają się konflikty i trudności we wzajemnych relacjach. To jeszcze nie powód do niepokoju. Spotkanie z psychologiem rodzinnym wskazane jest w sytuacjach, w których relacje miedzy domownikami są zaburzone, często dochodzi do kłótni i konfliktów, a domownicy mają trudności z rozpoznawaniem swoich potrzeb. Kolejnym wskazaniem do psychoterapii rodzinnej jest brak poczucia więzi miedzy poszczególnymi członkami rodziny, brak bliskości, zrozumienia czy wsparcia.

Taki stan rzeczy często wiąże się z przeżywaniem przez rodzinę trudnego okresu spowodowanego przytłaczającym, traumatycznym wydarzeniem. Co istotne, psychoterapia rodziny opiera się na założeniu, że rodzina jest systemem naczyń połączonych. Oznacza to, że traumatyczne doświadczenia jednego z domowników rzutują na jego najbliższych. To przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów.

Psycholog rodzinny: Warszawa i okolica

Pomoc terapeuty rodzinnego kierujemy do mieszkańców miasta Warszawa i okolicznych miejscowości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami borykającymi się z problemami o zróżnicowanym podłożu. Psychoterapię rodzinną w naszej Klinice prowadzi psycholog z wykształceniem kierunkowym i kompetencjami potwierdzonymi licznymi certyfikatami. Prowadzimy również terapię rodzinną włączając przez dwóch specjalistów.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Pytania możecie Państwo do nas kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedzi możecie również uzyskać osobiście w Recepcji Kliniki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Joanna Skrok, Elżbieta Poznańska

aleksaner strzelecki_asystent

Asystent: Aleksander Strzelecki