image_pdfimage_print

Interwencja kryzysowa psychologiczna

Interwencja kryzysowa może dotyczyć wszystkich pacjentów zgłoszonych do naszej Kliniki: dzieci, młodzieży i dorosłych.
~ Joanna Skrok

joanna skrok_terapia grupowa_2

Joanna Skrok – psycholog, psychoterapeuta, diagnostyk

Joanna Tomczak_psycholog_warszawa bio_2small

Joanna Tomczak – psycholog, psychoterapeuta

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa może dotyczyć wszystkich pacjentów zgłoszonych do naszej Kliniki: dzieci, młodzieży i dorosłych. Interwencja trwa od 1 do 15 spotkań. W przypadku konieczności prowadzenia interwencji kryzysowej u dzieci lub osób niepełnoletnich, z uwagi na odkrycie przemocy psychicznej interwenta kryzysowy może zgłosić interwencję odpowiednim jednostką postępowania prawno-administracyjnego w tym na policję i/lub prokuraturę. Interwenta Kryzysowy nie potrzebuje do przeprowadzenia działań interwencyjnych zgody drugiego rodzica bądź opiekuna, jeśli przynajmniej jeden opiekun prawny lub rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie i zgłasza do interwencji kryzysowej swojego podopiecznego. Interwenta w zależności od zgłoszenia i sytuacji może, jednak nie jest zobowiązany do powiadomienia drugiego opiekuna prawnego zgłoszonej osoby, która nie ukończyła 18 rok życia.
W sytuacjach odkrycia przemocy wobec rodziny lub dziecka zgodnie z zasadami naszej Kliniki Psychologicznej niezwłocznie zostanie wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

diagnostyka-psychologiczna

Sytuacje do Interwencji kryzysowej:

terapia_uzaleznien_indywidualnie_warszawa_joanna skrok_klinika psychologiczna
  • Rozwojowe : zmiany związane z dojrzewaniem, głównie wewnętrzne często pojawiają się z chwilą podejmowania nowych decyzji życiowych, dotyczą zarówno dzieci jak i dorosłych np: rozwój w adolescencji młodzieńczej – bunt nastolatka, alienacja dziecka, konflikty rodzinne, okaleczenia, ślub, poród itd.
  • Sytuacyjne : występują nagle i pod wpływem różnych bodźców, głównie zewnętrznych lub osób : upojenie alkoholowe, środkami psychoaktywnymi, okaleczenia, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana rodzinna, zmiana pracy, zmiana partnera itd.
  • Rozwojowo -Sytuacyjne : są wówczas kiedy w sytuacji kryzysu rozwojowego nałoży się konflikt sytuacyjny np: rozwód rodziców, porwanie rodzicielskie, odrzucenie społeczne nastolatka przez grupę rówieśnicza, zmiana w związku, zdrada w związku, itd.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą między innymi kryzysy rodzinne i osobiste, ale także skutki zdarzeń losowych. Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie, jakiego nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść.

Interwencja jest pewną akcją przygotowywaną przez osoby najbliższe osobie uzależnionej (członkowie rodziny, przyjaciele), a jej ukoronowaniem jest wspólna z uzależnionym sesja, na której są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia. Sesja ta przygotowywana jest w tajemnicy przed uzależnionym, aby zapraszając go później na ową sesję nie odkrywać kart przed spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to działanie z zaskoczenia. Takie działanie, chociaż wstępnie budzi w wielu osobach niechęć, związane jest z powszechnie znaną prawdą, iż uzależniony nie chce słuchać o faktach swojego uzależnienia, irytując się lub obracając wszystko w żart, kontratakując czy też po raz kolejny obiecując poprawę.

Interwencja jest działaniem z zewnątrz.

Interwencja jest pomaganiem osobie, która nie chce pomocy.

psycholog-online