image_pdfimage_print

Diagnostyka dzieci, młodzieży, dorosłych

Szanowni Państwo, jako psycholog staram się pomagać klientom na wielu płaszczyznach. Wśród moich codziennych zadań, znajduje się tematyka z zakresu diagnostyki szkolnej , dziecięcej i młodzieży.s
~ Joanna Skrok

Diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna to niezbędny element każdej opinii psychologa, istotnie wzbogacający wiedzę zdobytą za pomocą wywiadu psychologicznego. Dzięki temu dogłębnie poznajemy sprawę, by precyzyjnie zdiagnozować przyczynę istniejącego problemu.

Naszą pracę z Klientem opieramy na diagnostyce psychologicznej, która jest ważnym etapem każdej terapii stosowanej w naszej Klinice Psychologicznej. Większość badań i opinii jest przygotowywana w parach – dwuosobowych zespołach psychologów w celu zminimalizowania subiektywności wyciąganych wniosków.

diagnoza dziecieca

Wszystkie narzędzia diagnostyczne, które stosujemy, spełniają wymagania stawiane testom i kwestionariuszom psychologicznym (są trafne, rzetelne, wystandaryzowane, obiektywne i znormalizowane). W większości przypadków badania psychologiczne przeprowadzone są przy użyciu platformy Epsilon rekomendowanej przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wszystkie stosowane przez nas narzędzia nabywamy w specjalistycznych, sprawdzonych pracowniach przeznaczonych dla specjalistów – w tym psychologów. Nie korzystamy z testów oraz kwestionariuszy niewiadomego pochodzenia, przypadkowych autorów, czy pobranych z Internetu.

Nad poprawnością doboru narzędzi diagnostycznych czuwa biegły psycholog i biegły psychometra (psychometria – dziedzina psychologii, która zajmuje się teorią i praktyką stosowania testów i kwestionariuszy psychologicznych). Nasi psychologowie są autorami wielu narzędzi diagnostycznych, które opublikowane zostały w fachowej literaturze naukowej (polskiej oraz zagranicznej).

badanie-psychologiczne

Zajmujemy się precyzyjnym doborem diagnostyki. Jej wybór uzależniony jest od:

 • zgłoszonego nam problemu;
 • wieku – naszymi Klientami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe;
 • rodzaju – wykonujemy diagnostykę dziecięcą, młodzieży, rodzinną, dorosłych, społeczną, emocjonalną, lękową, rozwojową, itp.,
 • wywiadu wstępnego.

Diagnostyka psychologiczna, w naszym wykonaniu, jest:

 • etyczna,
 • bezbolesna,
 • trwa około dwóch godzin.

Do jej przeprowadzenia wymagana jest zgoda osoby, dla której jest przeprowadzana.

Diagnostyka psychologiczna – tak jak i pozostałe prowadzone przez nas działania psychologiczne – jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.  Z nami mogą się Państwo czuć w pełni bezpiecznie. Działamy dyskretnie.

Diagnostyka psychologiczna – dla kogo jest przeznaczona?

Odpowiednio zaplanowana diagnostyka psychologiczna pozwala psychologowi na dokładne określenie problemu i dobór odpowiednich technik terapeutycznych do jego rozwiązania. To dzięki niej często wyznaczamy kierunki dalszej pracy z Klientem.

Diagnostyka psychologiczna przeznaczona jest dla:

 • dzieci od 12 miesiąca życia,
 • młodzieży,
 • dorosłych,
 • par,
 • rodziców/opiekunów,
 • uczniów,
 • pracowników.
diagnostyka-psychologiczna

Diagnozujemy dzieci w wieku od 12 miesiąca życia. Zajmujemy się również diagnozowaniem osób reprezentujących różne grupy społeczne i zawodowe. Posiadane narzędzia łączymy w baterię testów w celu wykonania optymalnego badania i określenia celu.

diagnostyka-warszawa

Stosowane przez nas praktyki służą określeniu:

 • charakterystyki profilu osobowościowego,
 • występowania określonych zaburzeń (emocjonalnych, poznawczych, osobowościowych),
 • płci psychologicznej,
 • predyspozycji zawodowych (w tym w grupie dzieci z niepełnosprawnością),
 • lateralizacji, będącej określeniem prawo- lub leworęczności u dzieci;
 • predyspozycji emocjonalnych, poziomu stresu i podatności na zmiany do różnorodnych sytuacji – sportowych, artystycznych, szkolnych, celowych;
 • cech indywidualnych oraz rozwojowych;
 • wystawieniu opinii do sądu (oceny więzi rodzinnej oraz stanu zdrowia psychicznego);
 • predyspozycji wychowawczej i rodzaju więzi w rodzinie;
 • gotowości do szkoły i przedszkola.