Diagnostyka dzieci, młodzieży, dorosłych

Szanowni Państwo, jako psycholog staram się pomagać klientom na wielu płaszczyznach. Wśród moich codziennych zadań, znajduje się tematyka z zakresu diagnostyki szkolnej , dziecięcej i młodzieży.
~ Joanna Skrok

Napisz do nas

Diagnostyka dziecięca

W jej ramach udzielam wsparcia dla rodziców i nauczycieli w zakresie zrozumienia trudności, z jakimi boryka się dziecko. Zwracam uwagę na fakt, iż każdy z nas jest inny i otoczony jest różnymi czynnikami oraz bodźcami ze środowiska, co ma wpływ na jego zachowania i reakcje.

Zauważam i wskazuję, iż niektórzy rodzice stawiają przed dziećmi cele ponad ich możliwości i oczekują od nich swego rodzaju „wyjątkowości”. Takie zachowania mogą rodzić problemy w każdym, a zwłaszcza szkolnym obszarze życia dziecka.

Moim zadaniem jest – po wykonaniu wywiadu, obserwacji oraz szeregu testów – postawienie dobrej diagnozy, która pomoże Państwu zrozumieć problem. Będzie także pomocna w dogłębnym poznaniu dziecka i wskazaniu kierunku jego dalszego rozwoju.

Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości. Poznają Państwo swoje dziecko i posiądą wiedzę, w jaki sposób je motywować i pomagać w jego rozwoju.

diagnoza dziecieca

W jej ramach udzielam wsparcia dla rodziców i nauczycieli w zakresie zrozumienia trudności, z jakimi boryka się dziecko. Zwracam uwagę na fakt, iż każdy z nas jest inny i otoczony jest różnymi czynnikami oraz bodźcami ze środowiska, co ma wpływ na jego zachowania i reakcje.

Zauważam i wskazuję, iż niektórzy rodzice stawiają przed dziećmi cele ponad ich możliwości i oczekują od nich swego rodzaju „wyjątkowości”. Takie zachowania mogą rodzić problemy w każdym, a zwłaszcza szkolnym obszarze życia dziecka.

Moim zadaniem jest – po wykonaniu wywiadu, obserwacji oraz szeregu testów – postawienie dobrej diagnozy, która pomoże Państwu zrozumieć problem. Będzie także pomocna w dogłębnym poznaniu dziecka i wskazaniu kierunku jego dalszego rozwoju.

Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości. Poznają Państwo swoje dziecko i posiądą wiedzę, w jaki sposób je motywować i pomagać w jego rozwoju.

badanie-psychologiczne

Diagnostyka w badaniu psychologicznym

Diagnostyka to podstawowe narzędzie w badaniu psychologicznym. Stosujemy je – razem z wywiadem klinicznym oraz obserwacją Klienta – w przypadku niemal każdej osoby, jaką się zajmujemy. Dogłębnie poznajemy sprawę, by precyzyjnie zdiagnozować przyczynę istniejącego problemu.

Dysponujemy ponad pięćdziesięcioma zróżnicowanymi narzędziami oraz sprawdzonymi bateriami testów psychologicznych.

Precyzyjnie dobieramy kwestionariusze – od trzech do dziesięciu – by tym samym stworzyć indywidualną baterię testu stworzoną dla danej osoby.

Zajmujemy się precyzyjnym doborem diagnostyki. Jej wybór uzależniony jest od:

 • zgłoszonego nam problemu;
 • wieku – naszymi Klientami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe;
 • rodzaju – wykonujemy diagnostykę dziecięcą, młodzieży, rodzinną, dorosłych, społeczną, emocjonalną, lękową, rozwojową, itp.,
 • wywiadu wstępnego.

Diagnostyka psychologiczna, w naszym wykonaniu, jest:

 • etyczna,
 • bezbolesna,
 • trwa około dwóch godzin.

Do jej przeprowadzenia wymagana jest zgoda osoby, dla której jest przeprowadzana. W przypadku dzieci wystarczy zgoda jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

Diagnostyka psychologiczna – tak jak i pozostałe prowadzone przez nas działania psychologiczne – jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.

Z nami mogą się Państwo czuć w pełni bezpiecznie. Działamy dyskretnie.

Diagnostyka psychologiczna – dla kogo jest przeznaczona?

Diagnostyka psychologiczna to niezbędny element każdej opinii psychologa. Nasz zespół stosuje ją w codziennej pracy z Klientami zgłaszającymi nam problem.

Jest ona narzędziem empirycznym, które psychologowi pozwala na dokładne określenie problemu i dobór odpowiednich narzędzi do jego rozwiązania. To dzięki niej wyznaczamy kierunki dalszej pracy z Klientem.

Diagnostyka psychologiczna przeznaczona jest dla:

 • dzieci od 12 miesiąca życia,
 • młodzieży,
 • dorosłych,
 • par,
 • rodziców/opiekunów,
 • uczniów,
 • pracowników.
diagnostyka-psychologiczna

Każdorazowo – biorąc pod uwagę problem danej osoby oraz jej wiek – dobieramy narzędzia diagnostyczne. W przypadku dzieci niemal wszystkie badania przeprowadzane są w obecności rodzica. Przybierają one często  – tak jak na przykład badanie określające więź rodzinną z rodzicami bądź opiekunami – postać zabawy.

Wykonywane przez nas badania są bezbolesne i etyczne. Wykorzystujemy wyłącznie rzetelne, normatywne narzędzia psychologiczne dostępne tylko dla psychologów.

Wszystkie stosowane przez nas narzędzia nabywamy w specjalistycznych, sprawdzonych pracowniach przeznaczonych dla specjalistów – w tym psychologów. Nigdy nie korzystamy z testów oraz kwestionariuszy niewiadomego pochodzenia, przypadkowych autorów, czy pobranych z Internetu. Rzetelnie rozwiązujemy problemy naszych Klientów.

Naszą pracę z Klientem opieramy na diagnostyce psychologicznej, która jest ważnym etapem każdej terapii stosowanej w naszej Pracowni Psychologicznej. Większość badań i opinii jest przygotowywana w parach – dwuosobowych zespołach psychologów.

diagnostyka-warszawa

Nasi specjaliści używają narzędzi psychologicznych w celu:

 • weryfikacji postawionych hipotez;
 • zdobycia nowych informacji;
 • potwierdzenia celu terapii;
 • zbadania obszarów – kluczowych i ważnych;
 • potwierdzenia bądź wykluczenia dysfunkcji oraz zaburzeń;
 • poznania czynników ryzyka oraz zasobów Klienta poddanego terapii;
 • pozyskania ważnych z punktu widzenia psychologa / psychologów informacji;
 • określenia: osobowości, profilu, temperamentu, poczucia stresu czy nadziei podstawowej i szeregu innych.

Potrafimy optymalnie dobrać narzędzia do wieku Klienta oraz problemu. Dysponujemy ponad pięćdziesięcioma narzędziami psychologicznymi nabytymi w najlepszych, profesjonalnych, certyfikowanych pracowniach w Warszawie i Gdańsku.

Diagnozujemy dzieci w wieku od 12 miesiąca życia. Zajmujemy się również diagnozowaniem osób reprezentujących różne grupy społeczne i zawodowe. Posiadane narzędzia łączymy w baterię testów w celu wykonania optymalnego badania i określenia celu.

Stosowane przez nas praktyki służą określeniu:

 • płci psychologicznej;
 • predyspozycji zawodowych;
 • predyspozycji zawodowych dla młodzieży z określoną niepełnosprawnością;
 • lateralizacji, będącej określeniem prawo- lub leworęczności u dzieci;
 • predyspozycji emocjonalnych, poziomu stresu i podatności na zmiany do różnorodnych sytuacji – sportowych, artystycznych, szkolnych, celowych;
 • cech indywidualnych oraz rozwojowych;
 • wystawieniu opinii do sądu (oceny więzi rodzinnej oraz stanu zdrowia psychicznego);
 • predyspozycji wychowawczej i rodzaju więzi w rodzinie;
 • gotowości do szkoły i przedszkola.

Narzędzia wykorzystywane na spotkaniach:

 • Skala Rozwoju Emocjonalnego 3-6 rok życia – Sajewicz-Radtke i Radtke – umożliwiająca ocenę emocjonalnego rozwoju dzieci w tej grupie wiekowej;
 • Bateria 5/6 – Bogdanowicz i inni – pomagająca określić gotowość szkolną dziecka w wieku 5-6 lat;
 • Bateria 7/9 – Bogdanowicz i inni – diagnozująca przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów w wieku 7-9 lat;
 • Bateria 10/11 – Bogdanowicz i inni – przedstawiająca diagnozę przyczyn niepowodzeń uczniów w wieku 10-12 lat;
 • Bateria GIM – Bogdanowicz i inni – umożliwiająca zdiagnozowanie przyczyn niepowodzeń u uczniów w wieku gimnazjalnym;
 • Kwestionariusz Agresywności – Sajewicz-Radtke, Radtke, Kalka – służący pomiarowi agresywności wśród młodzieży gimnazjalnej w oparciu o pięć wymiarów, tj. agresję bezpośrednią, pośrednią, werbalną, opozycyjność i drażliwość;
 • Diagnoza Więzi Rodzinnych – Lewandowska-Walter, Błażek i inni – pozwala na precyzyjną ocenę spójności systemu rodzinnego oraz jakości i siły więzi uczuciowej wewnątrz rodziny – pomiędzy jej członkami;
 • Zainteresowania zawodowe – pomaga określić profil zainteresowań zawodowych uczniów, w tym grupy o obniżonych możliwościach intelektualnych. Ułatwia dokonanie wyboru drogi dalszej edukacji.
 • Inne

Opis diagnostyki dla dzieci

Korzystam wyłącznie ze sprawdzonych, rzetelnych narzędzi na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; wśród nich znajdują się między innymi:

Cennik diagnostyki:

Diagnostyka psychologiczna:

 • sesja terapeutyczna dzieci/młodzież/dorośli  – 50 min – 200 zł
 • sesja terapia par – 90 min – 300 zł
 • diagnostyka psychologiczna dzieci/młodzież/dorośli – 700 zł (płatna na dwóch sesjach po 350 zł)
 • diagnostyka psychologiczna przedszkolno-szkolna  dzieci wraz z opinią i zaświadczeniem – 1000 zł (płatna na trzech sesjach 150 zł, 500 zł, 350 zł)
 • mediacja rodzinna – 60 min – 200 zł
 • dodatkowe zaświadczenia i opinie psychologiczne – cena ustalana indywidualnie

Szanowni Państwo, dysponujemy jedynie oryginalnymi i rzetelnymi narzędziami, które zakupiliśmy w Pracowni Testów Psychologicznych – przeznaczonych dla specjalistów:

 • psychologów,
 • neuropsychologów,
 • seksuologów.

Przedstawiamy Państwu proces psychologiczny terapii prowadzonej w naszej Pracowni:

 • Konsultacja psychologiczna, 1 spotkanie 60 min;
 • Diagnostyka, 1 spotkanie, podczas którego jest wypełniany kwestionariusz – indywidualnie dobierane narzędzia diagnostyczne, 90 min;
 • Konsultacja podiagnostycznaobejmująca opinię ustną i ustalenie dalszych kroków w terapii – omówienie oraz wskazanie dalszego kierunku wsparcia
 • Terapia, 6 lub 10 sesji (kontrakt psychologiczny na terapię kierunkową zgodną z diagnostyką), sesja trwa 50 min.

Zapraszamy.

* W przypadku dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, rodzic bądź opiekun prawny bierze czynny udział w spotkaniu.

Niezbędna jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego zlecającego badanie.