Moje referencje

referencje i opinie joanna skrok

Champion Consulting

    Niniejszym polecam państwa uwadze panią Joanna Skrok jako osobną coacha i szkoleniowca prowadzącego sesje i warsztaty dla managerów oraz zarządów firm. Pani Joanna współpracując z naszą firmą Champion Consulting przeprowadziła w ramach programów optymalizacji organizacji: sesje coachingowe dla Zarządów i top menedżerów, szkolenia sprzedażowe oraz brała udział w budowaniu strategii.

    Pani Joanna Skrok wyróżnia się praktycznym podejściem do potrzeb klienta, łącząc wiedzę teoretyczną i praktyczną z potrzebami organizacji. We współpracy z panią Skrok zwraca uwagę jej ukierunkowanie na wypracowanie praktycznych codziennych rozwiązań. Jej otwartość i zaangażowanie wpływają na pozytywną atmosferę w firmach klientów, a wiedza merytoryczna jest oceniana na najwyższym poziomie. Polecam panią Joanna Skrok jako osobę rzetelną i profesjonalną.

Aleksandra Pogorzelska

Właścicielka firmy Champion Consulting

referencje i opinie joanna skrok

Jacek Walkiewicz

    Często jestem proszony o podanie kontaktu do psychologa, który może pomóc
w rozwiązaniu konkretnych  problemów. W tej branży referencje są szczególnie pożądane. Wszak dajemy komuś dostęp do osobistych  czasami bardzo intymnych tajemnic.

    Polecam Asię Skrok.  Joanna łączy w sobie wrażliwość dobrego człowieka, profesjonalizm coacha i  warsztat terapeutyczny psychologa. A wszystko to jest oparte na mocnych  osobistych  i zawodowych doświadczeniach

Jacek Walkiewicz, psycholog

referencje i opinie joanna skrok

Uniwersytet SWPS

Z przyjemnością informujemy, iż pani Joanna Skrok od dwóch lat prowadzi zajęcia modułowe dla studentów Uniwersytetu SWPS pt. Psychologia w biznesie. W ramach tego modułu pani Joanna prowadzi przedmioty:

  • Budowanie zespołów w biznesie
  • Analiza doświadczeń konsultingowych
  • Zarządzanie w organizacjach.

   

    Największą wartością zajęć pani Joanna Skrok jest łączenie w sposób profesjonalny i merytoryczny wiedzy psychologii z jej wieloletnimi doświadczeniami z pracy w biznesie. Studenci modułu oceniają go jako jeden z najbardziej praktycznych przedmiotów, dający realne przełożenie na ich przyszłą pracę w organizacjach, a panią Joannę jako najwyższej klasy specjalistę, która w sposób realny potrafi umiejscowić teorie psychologiczne w biznesie.

    Polecam panią Joanna Skrok jako profesjonalnego psychologia biznesu, wykładowcę akademickiego oraz coacha.

Aleksandra Pogorzelska

Kierownik modułu psychologia w biznesie

OPINIE