image_pdfimage_print

REGULAMIN KLINIKI

OPŁATY ZA KONSULTACJĘ WSTĘPNĄ, KAUCJĘ ORAZ POBRANIE OPŁATY ZA NIEPRAWIDŁOWO ODWOŁANE WIZYTY W KLINICE

  • Rezerwacja terminu konsultacji wstępnej odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty (przelew pełnej kwoty konsultacji wstępnej) na dwa dni po rezerwacji terminu wizyty, w celu jego zatwierdzenia. W przypadku braku wpłaty i zaksięgowania na rachunku gabinetu w ww. terminie, termin rezerwacji zostaje automatycznie anulowany, bez konieczności informowania Pacjenta.
  • Wizyty potwierdzane są na dwa dni robocze przed planowanym spotkaniem. Osoba, która otrzymała wiadomość potwierdzającą, a nastąpiła konieczność odwołania wizyty, powinna tego samego dnia poinformować o tym fakcie recepcję (w formie wiadomości lub telefonicznie, do godz. 20.00)
  • Z chwilą potwierdzenia wizyty przez SMS następuje ostateczna rezerwacja terminu. 
  • Umówioną wizytę można odwołać najpóźniej na 24h przed planowanym terminem spotkania. 
  • Niepojawienie się na zaplanowanej wizycie lub jej odwołanie tego samego dnia wiąże się z koniecznością zapłaty za zarezerwowany termin (100% kwoty), z uwagi na brak możliwości skorzystania z niego przez inną osobę. Brak uiszczenia opłaty do końca dnia następnego (po dniu potwierdzonej wizyty) będzie równoznaczne z brakiem chęci do kontynuowania terapii/spotkań, a terminy kolejnych wizyt zostaną odwołane (po wcześniejszym poinformowaniu). 
  • Istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą na miejscu w recepcji lub przelewem – w tym wypadku środki powinny wpłynąć na konto gabinetu na dzień roboczy przed wizytą.
  • Sesje za pośrednictwem Skype powinny być opłacane przed rozmową – środki powinny wpłynąć na konto gabinetu na dzień roboczy przed rozmową.

Konto do wpłaty opłaty za konsultację wstępną:

Klinika Psychologiczna Joanna Skrok Sp. z o.o.

49 1050 1025 1000 0090 8136 9291

Tytuł: Konsultacja wstępna (Imię i Nazwisko Pacjenta)

joanna skrok_klinika psychologiczna_terapia