image_pdfimage_print

Mariusz Smerkowski

W mojej pracy kieruję się szczególnie zasadami Rogersa: pełnej akceptacji , autentyczności i empatii do osób w terapii czy poradnictwie. Celem mojej pracy jest umożliwienie człowiekowi w przyjęciu swojego życia i odkrywaniu drogi do spełnionej egzystencji i w dialogu ze sobą i otaczającym światem. Pracuje od kilkunastu lat w szerokim spektrum uzależnień, syndromu DDA/DDD, współuzależnień i sprawcami przemocy w tym indywidualnie i grupowo. Pomagam młodzieży i dorosłym w odkrywaniu swojej tożsamości, z poszukiwaniem sensu życia, jak również ze stanami lękowym, depresyjnymi, trudnościami adaptacyjnymi. I wieloma aspektami życia, które są przeszkodami w dojściu do własnych odpowiedzi na różne pytania. Podchodzę do ludzi z szacunkiem i świadomością unikalności spotkania w gabinecie terapeutycznym. Prowadzę terapie par.

Moje doświadczenie oparte jest na pracy w poradniach i ośrodkach uzależnień oraz prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla młodzieży w szkołach i poza nimi.
Obecnie pogłębiam swoje umiejętności w:

  • szkole psychoterapii : GLE – Polska Stowarzyszenia Analizy Egzystencjalnej.
  • Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego W Warszawie.
  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA
  • Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ PTP
  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy IPZ PTP
  • Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej wg Modelu Duluth.