image_pdfimage_print

Aldona Wrzosek-Akli: Psycholog, Terapeuta, Diagnosta

    Jestem psychologiem z około dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat pracuję jako specjalista w zakresie psychologii, opiniując w sprawach okołorozwodowych, opiekuńczych i w sprawach nieletnich, dla potrzeb sądu. Kilkunastoletnia praca w pogotowiu opiekuńczym pozwoliła mi zgłębić problematykę rodzin w kryzysie, zmagających się z problemami wychowawczymi z dziećmi, wzmocniła moje doświadczenie w dostosowaniu różnych form pomocy interwencyjnej oraz psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu szkoleniach, kongresach naukowych, warsztatach. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie na mediatora w Polskim Centrum Mediacji. Obecnie jestem w trakcie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w ujęciu psychoterapii integracyjnej, organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W kręgu moich zainteresowań znajduje się problematyka rodzinna, okołorozwodowa, kryzysy rodzinne, małżeńskie, w związku, praca na relacji, wpływ śladów z dzieciństwa na funkcjonowanie w dorosłym życiu, wpływ rodziny pochodzenia na związek, rozpoznawanie ról w rodzinie, jej zasobów i problemów, style więzi w rodzinie.

    Lubię ludzi, ważny jest dla mnie szacunek do drugiego człowieka. W mojej pracy cenię sobie zaangażowanie w problemy i wypracowanie wzajemnego zaufania, które jest podstawą do zrozumienia trudności drugiej osoby i jej wsparcia w sytuacji kryzysu..

Biogram zawodowy : 

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii, mgr psychologii, kompetencje z zakresu: psychologii sądowej, diagnostyki i pomocy psychologicznej.
  • Specjalistyczne szkolenie na mediatora w Polskim Centrum Mediacji.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia “Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i właściwe na nie reagowanie”.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia „Alienacja rodzicielska w perspektywie psychologicznej i prawnej”.
  • Sąd Okręgowy w Warszawie, specjalista w zakresie psychologii.
  • Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w ujęciu psychoterapii integracyjnej, organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.