image_pdfimage_print

Trening umiejętności społecznych

tus1

Dlaczego warto zapewnić dzieciom tego rodzaju zajęcia?

 • lepsza znajomość emocji przekłada się na wyższą samoocenę u dzieci
 • komunikacja staje się łatwiejsze, gdy dzieci potrafią mówić o swoich emocjach
 • część trudności w zachowaniu bierze się z braku umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • zajęcia grupowe to doskonała okazja do nawiązania relacji w grupie

Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Podczas treningu wspierane są :

 • komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań),
 • umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym),
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie)
 • budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Wiele TUSów jest organizowanych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak jest to również forma adekwatna do pracy z innymi trudnościami. Na TUSy zapraszamy dzieci które nie radzą sobie z agresją, nieśmiałością, zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Ważne, by grupa była na podobnym poziomie wiekowym, poznawczym, intelektualnym i komunikacyjnym – wtedy formy wsparcia będą adekwatne do możliwości każdego uczestnika.

Goldstein (1981, 2001), twórca tej metody, opracował zbiór pięćdziesięciu umiejętności, które uznał za najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania społecznego :

 • słuchanie,
 • proszenie o pomoc,
 • przyłączanie się,
 • rozumienie innych,
 • zadawanie pytań,
 • poznawanie swoich
 • uczuć itp.
tus2
tus3

Terapeuci skupiają się podczas zajęć na modelowaniu prawidłowego zachowania oraz ćwiczenie umiejętności przez odgrywanie scenek. Wzmacnia to w dziecku zdolnośćć uczenia się przez obserwację i umożliwia dziecku nabywanie umiejętnościspołecznych w bezpiecznych warunkach. Zajęcia są przestrzenią do bezpiecznego testowania i omówienia różnych sposobów reagowania oraz zachowania dziecka. Dlatego ważnym zadaniem prowadzących jest stworzenie takiej przestrzeni, w której uczestnicy będą się czuli bezpiecznie i swobodnie. Pozwoli to na zdobywanie dobrych doświadczeń, a w efekcie przenoszenia nabytych umiejętności na inne sfery życia, takich jak szkoła czy życie rodzinne.

Dla naszych podopiecznych mamy przyjazne warunki i przestrzeń z osobnym węzłem sanitarnym na oddzielnym piętrze, tak aby dzieci czuły się komfortowo podczas  prowadzonych zajęć.

Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci, często jednak pomijaną w procesie edukacji formalnej. Kompetencje społeczne decydują̨ o poziomie socjalizacji jednostki, jej dojrzałości do pełnienia rożnych ról społecznych – początkowo ucznia/dziecka a później partnera czy rodzica. Wiąże się to również z osiąganiem sukcesów i  budowaniem samooceny oraz pewności siebie u młodych osób.

Trening Umiejętności Społecznych to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci z różnymi trudnościami z jakimi się borykają. W trakcie pracy terapeutycznej korzysta się z procesów uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. Taka praktyka pomaga dzieciom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko ma takie trudności, skonsultuj się ze specjalistami pracującymi w naszej Klinice, a oni doradzą Ci jaka forma wsparcia będzie najbardziej adekwatna dla Twojego dziecka (pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie, niektóre wymagają wcześniejszego przygotowania np. w formie zajęć indywidualnych). Staramy się na bieżąco tworzyć nowe grupy dla dzieci w różnym wieku, z różnymi trudnościami, dopasowując program do potrzeb środowiskowych naszej dzielnicy.

TUS przeznaczony jest dla dzieci:

 • z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • nieśmiałych, wycofanych,
 • impulsywnych, z brakiem umiejętności panowania nad emocjami,
 • z zrachowaniami opozycyjnymi, buntowniczymi,
 • z nieumiejętnością dostosowania się do zasad,
 • ulegającym niekorzystnym wpływom,
 • z problemami wychowawczymi,
 • z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji.
tus4

Trening umiejętności społecznych – organizacja zajęć:

Treningi umiejętności społecznych są prowadzone przez dwóch terapeutów: psychologa
i pedagoga co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnik

Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem.

 

Cennik:

Cena za terapię – 10 spotkań: 1900 zł.

Konsultacja z rodzicem 1h – 200 zł (płatne oddzielnie – podczas kwalifikacji dziecka do grupy )

Czas trwania spotkania: 2 godziny, raz w tygodniu (godziny popołudniowe lub poranne).

Miejsce terapii: Warszawa ul. Gorzykowska 15/8

Liczba osób w grupie: 6-8 osób

Grupy wiekowe : 6-7 oraz 7-10 lat.

Dni i godziny terapii ustalane są w trakcie uruchomienia grupy. Podczas każdej rekrutacji dzieci do grupy ogłaszane są dni i godziny trwania każdej z grup.

Od zgłosić dziecko do grupy terapeutycznej TUS?

– kontakt z recepcją Kliniki Psychologicznej pod nr tel: 510-120-713 lub mailowo: kontakt@joannaskrok.pl

 

Prowadzące grupy: