image_pdfimage_print

Terapia

uzależnień, współuzależnień i DDA

Mam na imię Piotr, jestem terapeutą uzależnień oraz terapeutą środowiskowym, posiadam bogate doświadczenie w interwencji kryzysowej.
~ Piotr Pieprzowski

Dlaczego warto wybrać Terapię Uzależnień w naszej Klinice?

Piotr Pieprzowski – Dyplomowany terapeuta uzależnień, terapeuta środowiskowy

 

 • Specjalizuję się w terapii z osobami  uzależnionymi od środków psychoaktywnych i zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze i inne). Dodatkowo prowadzę terapię dla osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz osobami współuzależnionymi oraz DDA, DDD. Jestem interwentem kryzysowym w terapii uzależnień.
  Moimi podopiecznymi są : młodzież i dorośli. Od kliku lat prowadzę grupy terapeutyczne, jestem terapeutą indywidualnym, prowadzę terapię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jestem członkiem wspólnoty AA
 • Moje motto : „Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia” .
 • Prywatnie : ojciec, jestem opiekunem braci młodszych : kilku psów i  kotów, interesuję się fizyką kwantową, astrofizyką, historią starożytną.

 

O Mnie:

 • Studia Wyższe – mgr Chemii (Uniwersytet Warszawski – specjalizacja Chemia Nieorganiczna),
 • Studia Wyższe – inż. Żywienia Człowieka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego specjalizacja Dietetyka oraz specjalizacja Choroby Cywilizacyjne i Społeczne),
 • Studia Wyższe – licencjat Pedagog (Wyższa Szkoła Studiów Podyplomowych)
 • Dyplomowany Terapeuta Uzależnień „Centrum Edukacyjne Nova” studium podyplomowe
 • Dyplomowany Terapeuta Środowiskowy „Centrum Edukacyjne Nova” studium podyplomowe
 • Współzałożyciel Stowarzyszenia ,,Przywrócić Nadzieję”
 • Wykładowca/Nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu Żak – Terapia Uzależnień
 • Prowadzę kursy reedukacyjne dla kierowców

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.

 

piotr pieprzowski_terapeuta uzaleznien_joanna skrok

W naszej Klinice prowadzimy:

Sesje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA

Zajęcia Grupowe – kameralnie od 4 osób

Konsultacje i sesje online  (ZOOM, Teams, Whatsapp)

Sesje indywidualne w języku angielskim

Możesz skorzystać z pomocy już dziś

kontakt telefoniczny: +48 510 120 713

kontakt email: kontakt@joannaskrok.pl

Terapia

UZALEŻNIENIE to choroba śmiertelna! Nie bagatelizuj uzależnień!

terapia_uzaleznien_online_indywidualnie_grupowo_joanna skrok_klinika psychologiczna warszawa

Zajmujemy się globalnie leczeniem uzależnień fizjologicznych i behawioralnych, terapią, zarówno samych uzależnionych, jak i współuzależnionych.

Do uzależnień fizjologicznych zaliczamy alkoholizm, lekomanię, narkomanię, nikotynizm itp.

Do uzależnień behawioralnych natomiast pracoholizm, hazard, seksoholizm, uzależnienia od internetu, itp.

 

Uzależnienie nie ma nic wspólnego z siłą woli. Jest to permanentna choroba wymagająca odpowiedniego leczenia, obojętnie czy chodzi o uzależnienie od alkoholu, leków lub hazardu.

Uzależnienie, czyli toksykomania to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji (syntetycznych lub naturalnych, mających szkodliwy wpływ na organizm i psychikę jednostki). W praktyce zaś określenie to używane jest w kilku znaczeniach. Wyróżniamy m.in.:
– Uzależnienie fizjologiczne (fizyczne) to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny lub odstawienny. W leczeniu uzależnienia fizjologicznego stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Do tej grupy uzależnień zaliczamy np.: nikotynizm, alkoholizm, narkomanię, lekomanię itp.
– Uzależnienie psychiczne (psychologiczne) to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, czynione jest to w celu uzyskania efektu natury emocjonalnej – dla przyjemności lub uzyskania odprężenia, ulżenia w cierpieniu, złagodzenia złego samopoczucia, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw. Zaliczamy do nich np.: uzależnienia od hazardu i gry komputerowe, telewizji, internetu, jedzenia, słodyczy, kupowania, pracy, nadmiernej dbałości o tężyznę fizyczną, seksu.
– Uzależnienie społeczne (socjologiczne) wiąże się z zażywaniem środków toksycznych pod wpływem panującej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie, w kręgach młodzieży z tzw. subkultur. Istotą zjawiska jest bardzo silne uzależnienie od grupy, co pociąga za sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad i obyczajów. Ponadto osoba uzależniona, w miarę pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych (utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań, zawężenie kontaktów).

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia to specyficzny dla każdego rodzaju uzależnienia system zachowań oraz przekonań przystosowawczych pozwalający uzależnionemu wyprzeć informacje o skutkach choroby i trwać w nałogu pomimo strat. System iluzji i zaprzeczenia odpowiedzialny jest za zniekształcenie, a nawet poważne zaburzenie procesów myślowych występujących u osoby uzależnionej.

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia polega na tym, że osoba uzależniona potrafi przedstawić takie argumenty, które świadczą o tym, że nie ma ona problemów z alkoholoem, narkotykami itp. Często twierdzi też, że w każdej chwili zdolna jest do całkowitego zrezygnowania np. z alkoholu, a moment, kiedy sięga po napój wysokoprocentowy tłumaczy zwykle gorszym dniem w pracy, złym samopoczuciem itp. W rzeczywistości osoby uzależnione najbardziej okłamują siebie samych. Nie myślą racjonalnie, a postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone, przez co nie są w stanie określić realnie skali swojego problemu alkoholowego oraz konsekwencji picia. Jeżeli taka osoba nie otrzyma pomocy na wczesnym etapie, może to prowadzić do szeregu przykrych konsekwencji.

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia działa okresowo i nie jest świadomy. Najbardziej uaktywnia się w momencie, gdy pojawiają się przykre stany emocjonalne. W sieci takich iluzji trudno jest dostrzec powody, dla których warto zerwać z nałogiem. Łatwiej za to jest znaleźć pretekst do tego, aby sięgnąć po ,,flaszeczkę”, a to dodatkowo sprawia, że niełatwo jest namówić osobę uzależnioną do podjęcia leczenia. Mechanizm iluzji i zaprzeczenia powoduje, że osoba uzależniona jest zbyt słaba, by samemu poradzić sobie z nałogiem i jednocześnie zbyt mocno przekonana o swoich racjach, by chcieć walczyć z chorobą.

Współuzależnienie

Współuzależnienie jest to utrwalona forma funkcjonowania w trudnej, niszczącej i długotrwałej relacji związanej z patologicznymi zachowaniami osoby bliskiej.

Życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudne dla partnera, rodziców, czy dzieci, które dysfunkcyjny dom uznają na „normalny”. Wszystkie aspekty ukierunkowane na maskowanie i dopasowywanie się do nowej sytuacji podejmowane przez członków rodziny, które pozwalają nałogowi trwać, nazywane są współuzależnieniem.

Współuzależnienie rozwija się powoli. Współuzależnienie także trzeba leczyć!

WSPÓŁUZALEŻNIENIE TEŻ JEST CHOROBĄ.

Współuzależnienie uznaje się za chorobę żon alkoholików. W jej ujęciu jest ono lustrzanym odbiciem alkoholizmu. Cechy osoby współuzależnionej są podobne do osobowościowego portretu alkoholika. Alkoholik uzależniony jest od środka chemicznego, zaś żona uzależniona jest od alkoholika. Do widocznych symptomów współuzależnienia możemy zaliczyć: „opiekuńczość, pełne litości skoncentrowanie się na alkoholiku; zakłopotanie; unikanie okazji do picia; przesunięcie we wzajemnych kontaktach; poczucie winy; obsesje; stałe zamartwianie się; niepokój, kłamstwa, fałszywe nadzieje; rozczarowania; euforię; zamęt; problemy seksualne; złość; letarg; poczucie beznadziejności; poczucie krzywdy; rozpacz”.

 

interwencja_kryzysowa_warszawa_joanna skrok

Interwencja kryzysowa

terapia_uzaleznien_indywidualnie_warszawa_joanna skrok_klinika psychologiczna

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą między innymi kryzysy rodzinne i osobiste, ale także skutki zdarzeń losowych. Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie, jakiej nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść.

Więcej…..

Ceny sesji

Poniżej cennik terapii uzależnień, współuzależnień i DDA prowadzonej w naszej Klinice:

 • sesja wstępna indywidualnie – 60 min – 300 zł
 • sesja wstępna indywidualnie w języku angielskim (English) – 60 min –  320 zł
 • sesja terapeutyczna indywidualna  – 50 min – 200 zł
 • sesja terapeutyczna indywidualna w języku angielskim (English) – 50 min – 300 zł
 • sesja terapeutyczna on-line – 50 min – 200 zł
 • sesja terapeutyczna on-line w języku angielskim (English) – 50 min – 300 zł
 • terapia grupowa – 2 x tydzień (po 2 godziny) – 1 miesiąc – 2000 zł 
 • interwencja kryzysowa – indywidualnie