image_pdfimage_print

Interwencja kryzysowa uzależnienia

Mam na imię Piotr, jestem terapeutą uzależnień oraz terapeutą środowiskowym, posiadam bogate doświadczenie w interwencji kryzysowej.
~ Piotr Pieprzowski

Piotr_9b_small2

Piotr Pieprzowski – dyplomowany terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

UZALEŻNIENIE to choroba śmiertelna! Nie bagatelizuj uzależnień!

Interwencja kryzysowa przy uzależnieniach

interwencja kryzysowa_uzaleznienia

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą między innymi kryzysy rodzinne i osobiste, ale także skutki zdarzeń losowych. Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie, jakiej nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść.

Interwencja jest pewną akcją przygotowywaną przez osoby najbliższe osobie uzależnionej (członkowie rodziny, przyjaciele), a jej ukoronowaniem jest wspólna z uzależnionym sesja, na której są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia. Sesja ta przygotowywana jest w tajemnicy przed uzależnionym, aby zapraszając go później na ową sesję nie odkrywać kart przed spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to działanie z zaskoczenia. Takie działanie, chociaż wstępnie budzi w wielu osobach niechęć, związane jest z powszechnie znaną prawdą, iż uzależniony nie chce słuchać o faktach swojego uzależnienia, irytując się lub obracając wszystko w żart, kontratakując czy też po raz kolejny obiecując poprawę.

Interwencja jest działaniem z zewnątrz.

Interwencja jest pomaganiem osobie, która nie chce pomocy.

Interwencja jest działaniem wbrew temu, co uzależniony myśli i czego pragnie w kwestii swojego uzależnienia.

Interwencja kryzysowa nie jest:

Nie jest kolejną awanturą rodzinną na temat uzależnienia.
Nie jest sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby uzależnionej.
Nie jest okazją do użalania się na swój los.
Nie jest dyskusją o tym, dlaczego np. alkoholik pije.
Nie jest konferencją na temat, czy np. picie alkoholika jest normalne czy chorobliwe.
Nie jest “podsumowaniem” uzależnionego w jego rolach społecznych.
Nie jest sesją terapeutyczno – leczniczą, ani też diagnozą uzależnienia.
Nie jest dyskusją nad tym, czym jest, a czym nie jest uzależnienie.
Nie jest publicznym upokarzaniem uzależnionego

Ceny sesji – interwencja kryzysowa przy uzależnieniach:

Interwencja kryzysowa – tylko u Pacjenta, cena uzależniona od czasu trwania interwencji