image_pdfimage_print

 Joanna Trębicka-Matyjasiak
mgr pedagog specjalny, diagnosta, terapeuta pedagogiczny,
biegły sądowy pedagog.

W pracy zawodowej łączę pasje i profesjonalizm. Od około 30 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami ( spektrum autyzmu, Zespół Downa, MPDZ.), prowadzę terapię dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Wspieram dzieci w kryzysie emocjonalnym (w sytuacjach rozstania rodziców, spowodowanych lock downem, nagłymi zmianami losowymi), prowadzę trening umiejętności społecznych. Kilkanaście lat pracowałam w ośrodku przy Sądzie Okręgowym w Warszawie jako specjalista w zakresie pedagogiki. Dokonywałam diagnozy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej środowiska rodzinnego, predyspozycji wychowawczych rodziców, opiniowałam trudne i złożone sprawy rodzinne, opiekuńcze i karne nieletnich. Wraz z zespołem specjalistów psychologów, pedagogów, psychiatrów analizowałam skomplikowane sprawy rodzinne, podejmowałam decyzje rozstrzygające kwestie opieki nad dzieckiem czy konsekwencji karnych dla nieletnich. W codziennej pracy cechuje mnie wysoka rzetelność, sumienność, odpowiedzialność oraz brak uprzedzeń wyznaniowych, rasowych czy kulturowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje ponieważ dla mnie praca z ludźmi i ich emocjami to wyzwanie i poszukiwanie. W pracy pedagoga współpracuje z rodzicami. Pomagam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wskazuję kierunki oddziaływań wychowawczych. Prowadzę mediacje przy ustalaniu optymalnego podziału opieki nad dziećmi, kontaktu rodzica z dzieckiem, które nie przebywa pod jego bezpośrednią opieką. Jestem pedagogiem z misją, a moją misją jest pomoc. Jeśli to mi się udaje, to jest to największa satysfakcja. Jestem spełnioną kobietą i matką, cenię sobie bliskość, a relacje międzyludzkie stanowią dla mnie punkt wyjścia do wszelkich inicjatyw. Część moich doświadczeń zawodowych posłużyła mi do opracowania materiałów pomocnych w terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci, które mają trudności w różnicowaniu i nazywaniu emocji.

Biogram zawodowy : 

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – mgr. pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej
 • Podyplomowe Studium na UKSW kierunek – Integralna profilaktyka uzależnień
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy – Studia Podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika
 • Wyższa Szkoła P. Włodkowica w Płocku – Studia Podyplomowe – Pedagog szkolny – Studia Podyplomowe – Diagnoza i terapia pedagogiczna( w trakcie)
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – ukończone Studium Terapii Rodzin
 • Fundacja Synapsis – szkolenie Trening umiejętności społecznych – szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera – szkolenie Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Selenit – szkolenie – Kontakt, praca z rodzina w której dochodzi do przemocy
 • Akademia Kształcenia Kadr certyfikat Diagnoza rodziny w konflikcie i w sytuacjach okołorozwodowych
 • Certyfikat Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • Wojewódzki Ośrodek Kształcenia nauczycieli – Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie dysleksji , dysgrafii i dysortografii.
 • Stowarzyszenie Psychologów Sadowych w Polsce – Kurs „ Wykrywania kłamstwa i manipulacji w rozmowie z dorosłymi i dziećmi „:„Opieka naprzemienna . Diagnoza psychologiczna możliwości i ograniczenia”
 • Kurs II stopnia kinezjologii edukacyjnej
 • Ortograffitii – warsztaty szkoleniowe: Praktyczne aspekty diagnozy i terapii starszych uczniów dyslektycznych.
 • Mediator w sprawach rodzinnych na liście SO w Warszawie.
 • Biegły sądowy – specjalista w zakresie pedagogiki na liście SO w Warszawie.