image_pdfimage_print

Profesor JANUSZ SURZYKIEWICZ Patron Naukowy Kliniki

  • Profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Profesor zwyczajny –  Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech
  • Wykształcenie i karierę naukowo-dydaktyczną zdobył na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą w tym m.in. w Niemczech, USA i we Włoszech, gdzie zdobywał stopnie i tytuły naukowe:

– Doktor Habilitowany nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogika społeczna (2000, Uniwersytet Warszawski);
– Doktor Filozofii w zakresie pedagogiki społecznej i dziedzin pomocniczych pedagogika i psychologia (Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt);
– Doktor Teologii z zakresu duchowości chrześcijańskiej (Gregorianum, Rzym).

  • Dyplomowany pedagog, psycholog i teolog, posiada bogate doświadczenie praktyczno-zawodowe:
  • Certyfikowany psychoterapeuta ( Psychoterapia Psychoanalityczna)
  • Międzynarodowy Trener/Superwizor Coachingu  (European Association for Supervision and Coaching, EASC i International Association of Coaching Institutes, ICI).
Biogram zawodowy

  • Reprezentant interdyscyplinarnego profilu naukowo-badawczego, osadzonego w naukach społecznych, humanistycznych i filozoficzno-teologicznych. Od początku kariery naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami zachowań problemowych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy w różnych kontekstach społecznych i instytucjonalnych oraz szeroko zakrojonej profilaktyki społecznej. Posiada bogate doświadczenie badawcze – w zakresie problematyki promocji zdrowia i jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem roli zasobów psychospołecznych, osadzonych w nurcie koncepcji „prężności” (resilience) i zasobów duchowo-religijnych człowieka.
  • W obszarach zainteresowań i działań Profesora jest również problematyka adaptacji zawodowej młodych ludzi oraz związane z tym tematem kwestie kształtowania umiejętności w zachowaniu egzystencjalnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a jakością życia osobistego i rodzinnego (Work&Life Balans). W wyżej określonych obszarach Profesor skutecznie pozyskuje i realizuje szereg grantów z zakresu badań stosowanych oraz czynnie współpracuje w międzynarodowych grupach badawczych. Jest członkiem szeregu organizacji i stowarzyszeń społeczno-socjalnych i kulturowo-religijnych.
  • Podjęte przez Profesora działania i aktywność naukowo badawcza, ma swoje odbicie w publikacjach: książkach, pracach zbiorowych, artykułach naukowych.

profesor janusz surzykiewicz_psychologia